Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

Διαταραχές στη κινητικότητα των σπερματοζωαρίων:βελτίωση εάν έχει προηγηθεί πρόσφατη εκσπερμάτιση

Η αποχή από εκσπερμάτιση που ανέρχεται σε ώρες αντί για ημέρες συνδέεται με βελτιωμένη κινητικότητα των σπερματοζωαρίων σε δείγματα σπέρματος, αναφέρουν ερευνητές.
Ο όγκος του σπέρματος, η συγκέντρωση του σπέρματος και ο συνολικός αριθμός των σπερματοζωαρίων αυξάνεται ,με την αύξηση της διάρκειας της αποχής, αλλά μερικές μελέτες έχουν εντοπίσει μια παράδοξη βελτίωση της κινητικότητας του σπέρματος με περιόδους αποχής έως 40 λεπτά.


Ο Δρ Hiva Alipour από το Πανεπιστήμιο του Aalborg στη Δανία και οι συνεργάτες του αξιολόγησαν τις διαφορές στα δείγματα σπέρματος από 43 άνδρες με φυσιολογικό σπέρμα που συλλέχθηκαν  μετά από δύο ώρες έναντι τεσσάρων έως επτά ημερών αποχής από εκσπερμάτιση χρησιμοποιώντας ένα σύστημα ανάλυσης σπέρματος με υπολογιστή.
Οι άνδρες της μελέτης είχαν συγκεντρώσεις σπέρματος άνω των 15 εκατομμυρίων / ml κατά την έναρξη και κανένα ιατρικό ιστορικό βαζεκτομής, ορχίτιδας, μονόπλευρης ορχεκτομής, διαταραχών εκσπερμάτωσης, διαβήτη, καρδιαγγειακής νόσου, ψυχολογικών ασθενειών ή γενετικών ασθενειών.
Όπως αναμενόταν, ο όγκος του σπέρματος και οι συγκεντρώσεις σπερματοζωαρίων ήταν υψηλότεροι στα εκσπερματίσματα που λήφθηκαν μετά από τέσσερις έως επτά ημέρες αποχής από ό, τι σε εκείνους που ελήφθησαν μετά από δύο ώρες, σύμφωνα με τους ερευνητές.
Σε σύγκριση με τα δείγματα που ελήφθησαν αργότερα, τα δείγματα σπέρματος που ελήφθησαν μετά από δύο ώρες αποχής είχαν υψηλότερα ποσοστά ταχείας ταχύτητας σπέρματος και κινητικότητας σπερματοζωαρίων, που μπορεί να βοηθήσουν το σπερματοζωάριο να διεισδύσει στο ωάριο.
Επιπλέον, τα δείγματα που ελήφθησαν μετά από μικρότερες διάρκειες αποχής είχαν υψηλότερες μέσες τιμές ταχύτητας και παραμέτρους προωθητικής ικανότητας, σε σύγκριση με εκείνες που ελήφθησαν μετά από τέσσερις έως επτά ημέρες.
"Η χρήση δειγμάτων που λαμβάνονται μετά από σύντομη περίοδο αποχής μπορεί να αποτελέσει μια απλή μέθοδο για την επιλογή σπερματοζωαρίων υψηλής ποιότητας", καταλήγουν οι ερευνητές. "Αυτό μπορεί να αποδειχθεί πλεονέκτημα για τις διαδικασίες ART (τεχνητής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής), όπως η συμβατική IVF ή η ICSI, όπου δεν απαιτείται μεγάλος αριθμός σπερματοζωαρίων».
"Εντούτοις, απαιτούνται μελλοντικές τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες για να επιβεβαιώσουν το πιθανό πλεονέκτημα της χρήσης ενός δεύτερου δείγματος σπέρματος για τη βελτίωση της γονιμοποίησης και των ποσοστών εγκυμοσύνης στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή".
Ο Δρ Gulam Bahadur, είναι υποστηρικτής της ενδομήτριας σπερματέγχυσης (IUI) για την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας, στο Homerton Hospital και τη μονάδα αναπαραγωγικής ιατρικής του North Middlesex University Hospital, στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, “Η μελέτη αυτή είναι η σημαντικότερη  όσον αφορά στην  ανδρική υπογονιμότητα, καθώς επιβεβαιώνει με αναλύσεις υπολογιστών ότι η υψηλότερη ταχύτητα και η μεγαλύτερη προωθητική ικανότητα ανιχνεύθηκαν σε δείγματα που ελήφθησαν μετά από 2 ώρες. Έχουμε ήδη δημοσιεύσει παρόμοια  αποτελέσματα πέρυσι. "
"Σε αντίθεση με τους Alipour et al., οι οποίοι επικεντρώνονται στους φυσιολογικούς άνδρες, εμείς επικεντρώσαμε την προσοχή μας στους υπογόνιμους άνδρες, όπου μπορεί να έχει πραγματική κλινική εφαρμογή αυτή η μέθοδος και ο χρόνος αποχής μας ήταν περίπου μισή ώρα μετά την πρώτη», είπε.
“Εκεί που  επικεντρωθήκαμε  είναι η ομάδα των ανδρών με ολιγοζωοσπερμία και σοβαρή ολιγοζωοσπερμία και τα αποτελέσματα ήταν καταπληκτικά", δήλωσε ο Δρ. Bahadur. "Όχι μόνο η κινητικότητα του σπέρματος και οι ταχύτητες αυξάνονται, αλλά και ο αριθμός των σπερματοζωαρίων ήταν καλύτερος. Αυτό χρησιμοποιήθηκε κλινικά και δείξαμε ότι η χρήση διαδοχικών εκσπερματώσεων ακυρώνει την ολιγοζωοσπερμική αρνητική επίδραση και επετεύχθηκε ανάλογος αριθμός εγκυμοσύνων».

"Υπάρχουν πολλές θετικές πτυχές αυτής της εργασίας που μπορούν να ωφελήσουν τους ασθενείς", κατέληξε.
Περισσότερες πληροφορίες για την ανδρική υπογονιμότητα στο http://www.ourologos.gr